Ефекта на упражняването с Вибрация за цялото тяло върху плътността на лумбалните кости и тяхното съхраняване и върху хроничната болка в гърба при жени в менопауза с остеопороза, лекувани с Алендронат

Ефекта на упражняването с Вибрация за цялото тяло върху плътността на лумбалните кости и тяхното съхраняване и върху хроничната болка в гърба при жени в менопауза с остеопороза, лекувани с Алендронат

Iwamoto J, Takeda T, Sato Y, Uzawa M. Department of Sports Medicine, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan. jiwamoto@sc.itc.keio.ac.jp

Произход и цели

Упражненията могат да засилят ефекта от алендроната върху минералната плътност на костите и да намалят хроничната болка в гърба при по-възрастните жени с остеопороза. Целта на това проучване е да определи дали упражненията с ВЦТ биха довели до подсилване на ефекта от алендроната върху съхраняването на лумбалните кости и до намаляване на хроничната болка в гърба при жени в менопауза и с остеопороза.

Методи

Петдесет жени в менопауза и с остеопороза, на възраст 55-88 години, бяха разделени на случаен принцип на две групи от 25 пациента всяка: едната с прием на Алендронат/ 5мг дневно/ и другата с прием на Алендронат плюс упражнения. Упражненията се състояха от ВЦТ с използването на машината Галилео, на честота от 20 Хц, един път седмично, продължителност на упражненията 4 минути. Проучването продължи 12 месеца. Минералната плътност на лумбалните кости беше измерена от двойноенерийни рентгенови апарати /(Hologic QDR 1500W)/
Уринарните телопептиди от Колаген тип I (NTX) и серумните нива на алкална фосфатаза (ALP) бяха измерени с ензимосвързани имуносорбентни анализи и стандартни лабораторни техники. Хроничната болка в гърба беше измерена от лицев контрол в началото и всеки 6 месеца.

Резултати

Между двете групи нямаше съществена разлика в първоначалните характеристики, включително възраст, индекс на телесната мазнина, години след менопауза, костна плътност, уринарни и серумни нива, както и резултатите от лицевия контрол. Увеличението на костната плътност и редуцирането на уринарните и серумни нива беше подобно в двете групи. Въпреки това, намаляването на хроничната болка в гърба беше по-голямо в групата с прием на Алендронат плюс упражнения.

Изводи

Резултатите от изследването предполагат, че прилагането на ВЦТ с използване на машина Галилео се оказва полезно в намаляване на хроничната болка в гърба, вероятно чрез релаксиране на задните мускули при жени в менопауза и с остеопороза, лекувани с Алендронат.

Iwamoto J., Takeda T., Sato Y. & Uzawa M. (2005). Effect of whole-body vibration exercise on lumbar bone mineral density, bone turnover, and chronic back pain in post-menopausal osteoporotic women treated with alendronate. Aging Clinical and Experimental Research. 17(2). 157-163.