Изследвания, свързани с Whole Body Vibration

Изследвания, свързани с Whole Body Vibration

По-долу ще откриете информация за резултатите след упражнения, при ползване на системата „whole body vibration“ върху младите и по-възрастните хора, обитатели на старчески домове, пациенти в напреднала възраст, жени в менопауза и по-възрастни. Физиологичните ефекти включват: подобряване циркулацията на кръвта и обогатяването й с кислород, положителни промени в костната минерална плътност, походката, стойката и баланса на тялото.

Съпоставка на ефектите при младото и възрастното тяло, след активни упражнения, при ползване на системата „WHOLE BODY VIBRATION“.

Cochrane DJ, Sartor F, Winwood K, Stannard SR, Narici MV, Rittweger J. Sport Management & Coaching, Department of Management, Massey University, Palmerston North, NZ. D.Cochrane@massey.ac.nz

ЦЕЛ

Проучване на ефектите върху младото и възрастното тяло, след активни упражнения, при ползване на системата „WHOLE BODY VIBRATION“. (WBV)

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всеки участник заема 9 различни пози – върху стабилна основа и върху платформа WBV, при честота 30Hz, с 3 допълнителни натоварвания, съответно: (1) без натоварване (0% от теглото му), (2) натоварване, равняващо се на 20% и (3) на 40% от собственото му тегло. Също така били създадени контролирани контракции по метода Jendrassik с и без вибрации и lфърху платформа WBV при честота от 30 Hz без натоварване и с натоварване, равняващо се на 20% от телесното тегло.

ИЗПОЛЗВАНО ОБОРУДВАНЕ

Лабораторни съоръжения в университет в Обединеното кралство.

УЧАСТНИЦИ

Здрави млади хора – 12 души; 6 мъже и 6 жени на средна възраст, 21.5 години и 12 здрави възрастни хора – 6 мъже и 6 жени на средна възраст 69.2 години, всички от местната община.

НАБЛЮДАВАНИ ПАРАМЕТРИ

– Кислород в кръвта
– Кръвно налягане
– Сърдечна дейност (пулс)
– Оценка на приемане на натоварването от организма
Всички отчетени резултати по време на заемане на позите върху вибрационна платформа с и без натоварване са надлежно документирани като резултати от проучването.

РЕЗУЛТАТИ

Както вибрациите, така и натоварванията са свързани с увеличение (P <0.001) в Vo2 за по-възрастните и младите групи. WBV предизвиква 0,35 метаболитен еквивалент (ТДПИ) на увеличение на Vo2, а с допълнителни натоварвания от 20% и 40% от телесната маса Vo2 се увеличава с 0.8 и 1.2 Метс, съответно. Освен това, се получава и интерактивен ефект между вибрации и група, при което увеличението на Vo2 в зависимост от WBV се оказва по-малко в групата на възрастните участници в сравнение на тази на младите. И вибрациите и натоварването причиняват повишаване на сърдечната честота, кръвното налягане и RPE (всички P <0.001); Въпреки това, не съществуват значителни разлики между двете групи. Движенията по метода Jendrassik предизвикват увеличение на Vo2 с 27.6% за възрастната и 33% за младата група (P <0.001); Въпреки това, няма значителна разлика между групите.

ИЗВОДИ

Vo2 значително се увеличава и в двете изпитателни групи с вибрации и допълнително натоварване и при наслагване на упражненията по метода на Jendrassik. Въпреки това, предизвиканото увеличение на Vo2 (1.2 ml х кг (-1) .min (-1)) от WBV може да бъде недостатъчен стимул за подобряване на сърдечно-съдовия фитнес.

Cochrane D.J., Sartor F., Winwood K., Stannard S.R., Narici M.V. & Rittweger J. (2008). Сравнение на физиологичните ефекти от силови вибрационни упражнения за цялото тяло при младите и по-възрастните хора. Архиви на физиотерапевтичната и рехабилитационна медицина. 89(5). 815-821.