Обучение и упражнения за баланс при хора в напреднала възраст

Обучение и упражнения за баланс при хора в напреднала възраст

Runge M, Rehfeld G, Resnicek E. Aerpah-Klinik Esslingen, Germany. RungeEsslingen@t-online.de

Обективните измервания на походката и равновесието, които отговарят на критериите за валидност и надеждност са основата за създаване на комплекси от упражнения. Ние установихме референтни стойности на клинично съответстващи двигателни и равновесни дейности за хора в напреднала възраст. Използваме тези данни за оценка на ефектите от различни терапевтични подходи към двигателните и равновесните заболявания. Референтни стойности за ставане от стол.

Проведохме 5 теста за невромускулаторни функции, двигателни функции и равновесни функции към извадка от 212 учстници без очевидни двигателни дефицити /139 жени, 73 мъже, средна възраст 70,5 години, SD 6,78, междинни 70 годишни, диапазон между 60 и 90 години, наети по обяви/. Тестът се състоеше от „ тест за ставане от стола” за измерване на невромускулната функция на долните крайници/ пет повторения на ставане от стол, колкото е възможно по-бързо с ръце, кръстосани на гръдния кош/.Тестът се оказа надежден, валиден, чувствителен и предсказуем за падания и бъдещи дигателни състояния и състояние на ежедневните активности. Ставане от стол /сек/5х/, Диазпазон: 5.4-19.4, Средни: 9.1 /жени 9.2, мъже 9.0/, SD: 1.97, Средно ниво 8.9. Трениране на равновесието и мускулната сила с машина Галилео 2000- първоначални резултати.
Галилео е уред за ВЦТ/осцилаторна мускулна стимулация. Субектът стои с наведени колене и бедра на движеша се платформа по разделителна ос, която изтласква последователно десния и левия крак 7-14 мм нагоре с честота от 27 Хц, като по този начин удължава външните мускули на долните крайници. Рефлексната реакция на невромускулната система е верига от бързи мускулни контракции. Ние проведохме контролиран опит на случаен принцип, брой=34 / възраст: средно 67 години, диапазон 61-85, 11 жени/, кросовър дизайн, група за 2 месеца обучителна програма три пъти седмично/всяка сесия 3х2 минути/, изпитен тест на всички участници на всеки две седмици/. Първите 19 субекта завършиха програмата. Те постигнаха средно подобрение на производителността от 18%, значително по-различна от постоянните стойности по време на контролите. Ние приемаме резултатите като подобрения на мускулната сила от осцилиращата мускулна стимулация.

Runge M., Rehfeld G. & Resnicek E. (2000). Balance training and exercise in geriatric patients. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 1(1). 61-65.