Поверителност

Политика за поверителност

Тази информация за Политиката за поверителност на ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД разкрива практиките за поверителност, опазване, съхранение и унищожаване на личните данни на потребителите на сайта на фирмата – https://vibrofit-bg.com . Това важи само за информацията, събирана от този уеб сайт.

С настоящето Ви уведомяваме за следното:

 • 1. Каква лична информация е събрана от вас чрез сайта, как се използва тя и с кого може да бъде споделена.
 • 2. Какво бихте могли да изберете във връзка с използването на вашите данни.
 • 3. Процедурите за сигурност за защита от злоупотреба с вашите данни.
 • 4. Как можете да коригирате неточности в информацията.

Събиране на информация, използване, съхранение, унищожаване и споделяне

Ние сме единствените собственици на информацията, събрана на този сайт. Ние имаме достъп само до информация, която Вие доброволно сте ни предоставили чрез имейл или чрез директен контакт с Вас.

Ние не продаваме и не даваме под наем тази информация на никого. Ние не споделяме тази информация с никое трето лице, извън нашата компания, с изключение на необходимото, за да изпълним Вашата поръчка, т.е. за да Ви експедираме закупените от Вас стоки, както и когато сме задължени по закон да предоставим тази информация на съответните органи и власти по съответния ред. Ние предоставяме тази информация на трети лица и в случаите, когато е необходимо да защитим наши законни интереси и да потърсим от Вас дължими към нас суми и/или действия / бездействия.

Ние съхраняваме Вашата информация за срок от 26 месеца от момента на последното Ви пребиваване в сайта ни или от датата на издаване на гаранционната Ви карта в случай, че сте закупили наш продукт. След изтичане на този срок Вашите данни, които се съхраняват в уеб пространството се изтриват автоматично, а тези, които съхраняваме на хартиен носител, се унищожават механично.

Ако имаме Вашето съгласие, бихме могли да Ви изпращаме съобщения за промоции, нови продукти и услуги

Какви данни събираме за Вас

Когато посещавате и използвате нашия сайт, когато се регистрирате като наш потребител и създадете Ваш акаунт в него, както и когато закупите чрез него наш продукт бихте могли да предоставите следните Ваши лични данни:

А/ Когато закупите наши продукти и/или услуги:

Информация относно Вашата поръчка.

Детайли за банковата Ви сметка, ако изберете да платите по банков път, или други данни относно изпълнението на вашето плащане.

Избор на начин на плащане.

Избор на опция за доставка.

Адрес за доставка.

Данъчни данни в случай, че поискате да Ви издадем фактура.

Б/ При даване на вашето съгласие за получаването на реклами (напр. банери, хипервръзки и др.), както и всички други видове търговски съобщения, поставени или съобщени чрез уебсайта или чрез нашите социални медийни канали:

Всички лични данни, предоставени директно от вас.

Информация, която не може да бъде лично идентифицирана по отношение на популярността на такива търговски съобщения.

В/ Всяка друга информация, която може да бъде определена като лична, която сте ни предоставили лично по какъвто и да е повод и начин.

ВАЖНО! Ние не събираме и не получаваме по никакъв начин достъп до специални категории (“чувствителни”) лични данни или данни, свързани с Вашия пол, обществен статус, лични заболявания, вероизповедание, осъдителни присъди и др. Уведомяваме Ви, че Вие също сте задължен/а да се въздържате от публикуването на такива данни, отнасящи се до Вас или до трети страни. В случай, че изпратите такива данни на нашия уебсайт, те ще бъдат премахнати веднага щом ги узнаем. Ние не носим отговорност пред вас или трети страни за обработка на чувствителни данни поради вашите действия или пропуски в нарушение на това Ваше задължение.

Основания и цели на обработката на лични данни, извършвана от нас

Личните данни, необходими за предоставянето на нашите услуги в рамките на нашите договорни отношения, се събират и обработват от нашата фирма съгласно член 6 § 1 (b) на GDPR за следните цели:

 • Точно и своевременно изпълнение на договорните ни задължения към нашите потребители и клиенти.
 • Качество на предоставяне на нашите услуги.
 • За данъчна цели и за целите на ценообразуването, както и за доказателство за осъществена доставка на поръчани продукти / услуги.
 • За осъществяване на контакт с нашите клиенти в рамките на изпълнението на нашите договорни задължения.
 • За контакт, преговори и постигане на решения по постъпили жалби.
 • Подобряване на нашата дейност с оглед задоволяване нуждите на потребителите и клиентите ни.
 • Формиране на опит и вземане на добри управленчески решения, свързани с нашия бизнес.
 • Извънсъдебно или съдебно използване за защита на законните ни права и интереси.

Ние събираме и обработваме вашите лични данни само за целите, споменати по-горе, и само дотолкова, доколкото е необходимо за ефективното им обслужване. Събраните данни са уместни, подходящи и не повече от това, което се изисква с оглед на горепосочените цели, като ние се стремим да ги поддържаме точни и актуални.

Вашият Достъп до информацията и контрол върху нея

Бихте могли да се откажете от бъдещи съобщения от нас по всяко време. Също така бихте могли да поискате корекция на вече предоставени ни от Вас лични данни, както и заличаване на такива. За целта следва да ни уведомите като използвате формата на нашия сайт.

Сигурност

Ние вземаме мерки за защита на вашата информация – както онлайн, така и офлайн.

Ние предоставяме достъп до личната Ви информация само на служителите/фирмите, включително, но не само банки, куриерски, спедиторски, транспортни фирми и др., които се нуждаят от информацията, за да изпълняват определена задача за Вашето обслужване. Компютрите / сървърите, в които ние съхраняваме Вашата лична информация, се съхраняват в сигурна среда.

Поръчки

За да станете наш клиент, трябва да попълните формата за поръчка, където посочвате: име, адрес за доставка и начин на плащане. Тази информация се използва за оформяне на фактура, ако желаете да получите такава. Ако имаме проблем с обработването на поръчката, ще използваме тази информация, за да се свържем с вас. Вие носите отговорност за точността и коректността на предоставената информация.

Cookies (бисквитки)

Ние използваме „бисквитки“ на този сайт. „Бисквитката“ е част от данни, съхранявани на твърдия диск за посетителя на сайта, за да ни помогне да подобрим достъпа ви до сайта ни и да Ви идентифицираме като повтарящ се посетителите на него. „Cookies“ също може да ни даде възможност за проследяване и насочване на интересите на потребителите ни за по-добра работа в сайта. Ползването на „бисквитки“ по никакъв начин не е свързано с лична информация.

Споделяне

Ние използваме външни куриерски и спедиторски и транспортни фирми за доставка на поръчките. Тези компании не задържат, споделят, запазват или използват лична информация за каквито и да е вторични цели, освен за изпълнението на Вашата поръчка. Вашите данни също така може да бъдат предоставени на колекторска фирма в случай на неизпълнение на ваши задължения към нас за плащане.

Освен това Вашите данни може да бъдат предоставени на съд, прокуратура, съдебен изпълнител и др. в случаите, установени от закона.

Линкове

Този сайт съдържа връзки/препратки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че не сме отговорни за съдържанието или поверителността на тези сайтове. Ние препоръчваме на нашите потребители да четат декларациите за поверителност на всеки друг сайт, който събира лична информация

Вашите права

Ако смятате, че ние не спазваме тази декларация за поверителност, трябва да се свържете с нас веднага чрез нашата форма за контакт.

Вие, като наш потребителите имате право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни. Имат право да подавате жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според Вас ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД нарушава законодателството за защита на личните данни. Преди това Ви молим да се свържете с нас и да ни посочите нарушението, което смятате, че извършваме. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). В този случай ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни като публикува актуализираната си Политика за личните данни на интернет страницата си – https://vibrofit-bg.com .

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на ВИБРО ФИТ БЪЛГАРИЯ ООД.

Преглед или изтриване на личните данни


преглед на даннитеизтриване на данните