Връщане на стока

Отказ

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: